Search

ተቋሙ የአረንጓዴ አሻራ ቀን የችግኝ መትከያ ቦታና ጉድጓድ ተረከበ

Published: 183 days ago

የኢፌዲሪ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም በአዲስ አለም ኤጅሬ ጭሪ ቀበሌ ለሚያካሂደው አገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ ቀን የችግኝ መትከያ ቦታና ከ40 ሺ በላይ ችግኞችን የመትከያ ጉድጓድ ተረክቧል፡፡


###

67141033_2376801702413900_3159890521514573824_o.jpg  67373953_2376801955747208_7981672600461901824_o.jpg